Příměstský tábor

Náš spolek JedoBoti, z. s. pro Vás připravil příměstské tábory s technickým zaměřením. Náplň táborů bude zaměřena na robotiku a video, a to hravou formou odpovídající úrovni žáka ZŠ.

Termíny táborů:

11. - 15. 2. 2019 - Video a elektrotechnika hravě (jarní prázdniny)

29. 7. - 2. 8. 2019 - Robotika hravě

19. - 23. 8. 2019 - Video a elektrotechnika hravě

17. - 21. 2. 2020 - Video a elektrotechnika hravě (jarní prázdniny)

Namísto "přečkání pár prázdninových dnů" u běžných příměstských táborů nabízíme zajímavou alternativu ve formě technického tábora.


Bližší informace:

Kapacita tábora je max. 15 dětí. Věnovat se jim budou dva kvalifikování lektoři.

Tábor je podpořen z operačního programu Zaměstnanost, rodiče hradí pouze stravu dítěte. Dotace je určena pro žáky navštěvující ZŠ, jejichž bydliště je na území MAS Moravský kras (www.mas-moravsky-kras.cz/mas/zakladni-udaje/uzemi-pusobnosti/). Pro přidělení dotace dítěti je proto zapotřebí potvrzení o zaměstnání rodičů a vyplnění monitorovacího listu.

Jako na každém táboře je při nástupu zapotřebí odevzdat nástupní list, který obsahuje prohlášení o bezinfekčnosti a také místo pro nalepení kopie průkazky zdravotní pojišťovny.
Viz přílohy.

Strava dětí (svačina, oběd, svačina) bude zajištěna ve školní jídelně a to v souladu s požadavky na racionální výživu s možností diety i pro celiaky. Stravné dětí budou rodiče hradit přímo školní jídelně a to ve výši 99 Kč/den - o platbě obdržíme hromadný doklad, případně lze vystavit
i individuální stvrzenku.

Časový plán dne:

6:00 - 7:45 - Příchod dětí do učebny VYT 2, individuální aktivita dle zájmu dětí

7:45 - 8:00 - Dopolední svačina

8:00 - 11:00 - Dopolední vzdělávací program (práce s kamerou, střih videa na PC a práce
s elektrotechnickou stavebnicí Boffin / stavba a programování robotů Lego Mindstorms)

11:00 - 13:00 - Oběd a odpočinek

13:00 - 15:00 - Odpolední program dle individuální volby dítěte:
pokračování v dopolední činnosti (práce s kamerou, střih videa na PC a práce
s elektrotechnickou stavebnicí Boffin) nebo sportovní aktivity v tělocvičně / (stavba
a programování robotů Lego Mindstorms) nebo sportovní aktivity v tělocvičně.

15:00 - 15:15 - Odpolední svačina

15:15 - 17:00 - Odchod dětí, individuální aktivita dle zájmu dětí

Co je potřeba k přihlášení?

Co nejdříve se ozvat emailem.

Do 14 dní od emailového přihlášení odevzdat přihlášku, potvrzení o zaměstnání obou rodičů, monitorovací list a zálohu 500 Kč. Záloha bude použita na úhradu stravy a je do 31. května 2019 vratná. 

Při zahájení tábora se první den odevzdává nástupní list. Tábor je podpořen z Operačního program Zaměstnanost, z výzvy Rozvoj rodinného života II.


Již proběhlé turnusy

Videa vzniklá na táboře Videotechniky a elektroniky hravě